Լեհվազի միջնակարգ դպրոց

want to change the front fhoto

Հաշվետվություն

Հաշվետվություն 1Հաշվետվություն

posted by lehvaz in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Հաշվետվություն-ում

Հաստիքացուցակ

HastiqacycakՀաստիքացուցակ

posted by lehvaz in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Հաստիքացուցակ-ում

Նեքին գնահատ.2016-2017

Nrqin  gnahatumՆեքին գնահատ.2016-2017

posted by lehvaz in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Նեքին գնահատ.2016-2017-ում

Հաշվետվություն

Հաշվետվություն 1 Հաշվետվություն 2

posted by lehvaz in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Հաշվետվություն-ում

Հաստիքացուցակ

Հաստիքացուցակ

posted by lehvaz in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Հաստիքացուցակ-ում

Նախահաշիվ 6

Նախահաշիվ 6Նախահաշիվ 5Նախահաշիվ 4Նախահաշիվ 3Նախահաշիվ 2

posted by lehvaz in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Նախահաշիվ 6-ում

Նախահաշիվ 1

posted by lehvaz in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Նախահաշիվ 1-ում