Լեհվազի միջնակարգ դպրոց

want to change the front fhoto

Մեր լավագույն աշակերտները

Նոյեմբերի 24th, 2017

III դաս.

Գրիգորյան  Ալեն

Խաչատրյան  Իրինա

Հարությունյան  Էլեն

Մակարովա  Լիանելա

Առաքելյան  Նատալյա

IV  դաս.

 

 

 

 

 

V դաս.

 

 

 

 

 

 

 

 

VI դաս.

VII դաս.

VIIIդաս.

 

Xդաս.

XI  դաս.