Լեհվազի միջնակարգ դպրոց

want to change the front fhoto

Մեր լավագույն աշակերտները

Նոյեմբերի 24th, 2017

II դաս.

Գրիգորյան  Ալեն

Խաչատրյան  Իրինա

Հարությունյան  Էլեն

Մակարովա  Լիանելա

Առաքելյան  Նատալյա

III  դաս.

 

 

 

 

 

IV դաս.

 

 

 

 

 

 

 

 

V դաս.

VI դաս.

VI Iդաս.

IXդաս.

X  դաս.

XII դաս.