Լեհվազի միջնակարգ դպրոց

want to change the front fhoto

ԴԽ

Մարտի 2nd, 2017

Կառավարման խորհրդի անվանական կազմի վերաբերյալ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի  որոշում

Գասպարյան  Լուսինե  ԴԽ-      նախագահ

Գասպարյան  Լուսինե —           ՀՀ ԿԳ  նախարարի  ներկայացուցիչ

Զաքարյան  Սասուն-               ՀՀ   Սյունիքի  մարզպետի  ներկայացուցիչ

Սահակյան  Արշալույս-          ՀՀ  Սյունիքի  մարզպետի  ներկայացուցիչ

Ջալալյան  Օքսաննա-            ՏԻՄ  ղեկավարի  ներկայացմամբ

Բաղդասարյան  Ռեգինա-      ԾԽ  ներկայացուցիչ

Խաչատրյան  Մարո —             ԾԽ  ներկայացուցիչ

Պետրոսյան   Լաուրա —          ՄԽ  ներկայացուցիչ

Շեկյան  Անահիտ-                    ՄԽ  ներկայացուցիչ