Լեհվազի միջնակարգ դպրոց

want to change the front fhoto

ՄԽ

2 Մարտի, 2017

 • Վարդանյան Վարսենիկ-  ՄԽ նախագահ, տնօրեն
 • Գասպարյան Լուսինե-        Ուսումնական աշխ. գծով փոխտնօրեն, Հայոց լեզու  և գրականություն
 • Պարոնյան Էլվինա-   ԴԱԿ, Հայոց եկեղցու պատմություն
 • Զաքարյան Արամ-   զինղեկ,  ՆԶՊ
 • Ստեփանյան  Շուշանիկ- դասվար
 • Մարգարյան  Թագուհի- դասվար
 • Առաքելյան Լուսինե- դասվար
 • Խաչատրյան Հերմինե- դասվար
 • Պողոսյան Յանա- Ռուսաց լեզու
 • Ավագյան Արուսյակ- Հայոց լեզու և գրականություն
 • Շեկյան  Անահիտ- Հայոց պատմություն
 • Գաբրիելյան Ռիտա- ֆիզիկա
 • Խաչատրյան Վարսիկ- Աշխարհագրություն
 • Համբարձումյան Արմինե- Հայոց լեզու և գրականություն
 • Մկրտչյան Լիանա- Քիմիա
 • Կարապետյան Հայարփի- Մաթեմատիկա
 • Մկրտչյան Թագուհի- Մաթեմատիկա
 • Դանիելյան Նունե- Կենսաբանություն
 • Մարտիրոսյան Լիլիթ- Անգլերեն լեզու
 • Համբարձումյան Սիմոն- Ֆիզկուլտուրա
 • Աղամալյան Արեվիկ- Կերպարվեստ
 • Թադևոսյան Անուշ- Շախմատ
 • Մկրտչյան Գայանե- Ուսուցչի օգնական