Լեհվազի միջնակարգ դպրոց

want to change the front fhoto

Հայտարարություններ

14 Հունիսի, 2018

 

                              ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

<<Լեհվազի  մ/դ>> ՊՈԱԿ-ը   հայտարարում  է 2021-2022  ուստարվա  ընդունելություն  I  դասարան:  Գործերն  ընդունվում  են  2021թ.  հունիսի  20-ից  մինչև  օգոստոսի  15-ը:   Անհրաժեշտ  է  ներկայացնել  հետևյալ   փաստաթղթերը`

  1. Ծննդյան  վկայական   (բնօրինակ  և  պատճեն)
  2. Սոցիալական քարտ    (պատճեն)
  3. Պետռեգիստրում գրանցման  մասին   տեղեկանք
  4. Լուսանկար 3×4 չափի  2  հատ
  5. Ծնողի դիմում /ծնողի  անձնագրի  պատճեն/
  6. Թղթապանակ
  7. Տեղեկանք առողջության  մասին
  8. Տեղեկանք բնակության վայրից

                                                             Տնօրենություն