Լեհվազի միջնակարգ դպրոց

want to change the front fhoto

Մանկավարժական անձնակազմ

17 Նոյեմբերի, 2017

Տարրական  Մ/Մ

  

 

 

 

 

Շուշանիկ  Ստեփանյան/դասվար/

                                                      Հերմինե  Խաչատրյան /դասվար/

 

 

 

 

 

Լուսինե  Առաքելյան/դասվար/

                                              Թագուհի  Մարգարյան/դասվար/

 

 

 

 

 

 Անուշ  Թադևոսյան/շախմատ/

                                         Հումանիտար  Մ/Մ

Արմինե  Համբարձումյան/հայոց  լեզու  և  գրականություն/

Արուսյակ  Ավագյան/հայոց  լեզու և գրականություն/

 

Լուսինե Գասպարյան /հայոց  լեզու  և  գրականություն/

                                      Անահիտ  Շեկյան/պատմություն/

ԴԱԿ  Պարոնյան  Էլվինա / ՀԵՊ,հասարակագիտություն/

Արամ Զաքարյան/ՆԶՊ/

 Վարսենիկ  Վարդանյան/անգլերեն/

                                            Լիլիթ Մարտիրոսյան /անգլերեն/

 

 

 

 

 

 

 

Յանա Պողոսյան/ռուսաց  լեզու  և  գրականություն/

                                    Սիմոն  Համբարձումյան /ֆիզկուլտուրա/

Բնագիտական  Մ/Մ

 

 

 

 

 

 

 

Հայարփի  Կարապետյան/մաթեմատիկա/

                                   Վարսիկ  Խաչատրյան/աշխարհագրություն/

 

 

 

 

 

 

  Նունե Դանիելյան /կենսաբանություն/

                                                    Լիանա  Մկրտչյան/քիմիա/

 

 

 

 

 

 

 

Ռիտա  Գաբրիելյան/ֆիզիկա/

                                    Գայանե Մկրտչյան/ուսուցչի  օգնական/