Լեհվազի միջնակարգ դպրոց

want to change the front fhoto

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ

2 Մարտի, 2017

Հաշվետվություն 2021-2022թ. 1-ին եռամսյակ

Հաստիքացուցակ 2021-2022 1-ին կիսամյակ

Հաշվետվություն2021թ 3-րդ եռամսյակ

Հաշվետվություն2021թ 2-րդ եռամսյակ

Հաստիքացուցակ 2020-2021 2-րդ կիսամյակ

Հաստիքացուցակ 2020-2021  1-ին  կիսամյակ

Հաշվետվություն 2020թ.3-րդ  եռամսյակ

2020թ. 2-րդ  եռամսյակի  հաշվետվություն

2020թ. 1-ին եռամսյակի հաշվետվություն

Նախահաշիվ 2020/Նախահաշիվ2020

 

Հաշվետվություն2019թ.4-րդ  եռամսյակ

Հաստիքացուցակ  2019թ.1-ին  կիսամյակ

Հաշվետվություն  2019թ.3-րդ  եռամսկակ

Հաշվետվություն 2019թ. 2-րդ  եռամսյակ

Հաստիքացուցակ 2019 թ. 2-րդ կիսամյակ

Հաշվետվություն  2019թ.  1-ին եռամսյակ

 

Հաշվետվություն01.01.2018-01.01.2019թ.

III եռամսյակի հաշվետվություն

Հաստիքացուցակ2018-19ուստարի 1-ին կիսամյակ

Հաշվետվություն 01.01.2018-01.07.2018թ.

Հաշվետվություն 01.01.2018-01.04.2018թ Հաշվետվություն 01.01.2018-01.04.2018թ.

 

Հաստիքացուցակ 2017-2018-ուստարվա II կիսամյակ

Հաշվետվություն01.01.2017-01.01.2018թ.Հաշվետվություն01.01.2017-01.01.2018թ

Քաղվածք

Նախահաշիվ 2018-19թթ…Նախահաշիվ 2018-19թթ.

Հաստիքացուցակ 2017-2018 I կ.

01.01.2017-01.01.2018թ.  Նախահաշիվ 1  Նախահաշիվ  2

Հաստիքացուցակ 2016-2017 I կ.

01.01.2017-01.03.2017  Հաշվետվություն1Հաշվետվություն 2

01.01.2017-01.07.2017թ.Հաշվետվություն 1 Հաշվետվություն 2

01.01.2016-01.01.2017թ.Նախահաշիվ 1Նախահաշիվ 2

2015-2016թ Հաստիքացուցակ I կ.

Հաստիքացուցակ 2015-2016թ. II կ.

Նախահաշիվ 2015-2016թ    Նախահաշիվ 2015-2016թ